TR
|
ENG
ANAMENU
ABEK P3 Karma Gaz Filtre - Yeniden Kullanılabilir Filtre

Zararlı veya zehirli zerrecik ve gazların bulunduğu ortamlarda kullanılması gerekir

     
Arıtan  büyük filtrelere P3  Aerosol filtre ilave edilmesiyle oluşur
     
CE  İşareti taşır.
 
Dizayn: Koruma sınıfına göre özel olarak renk kodları ile etiketlenmiştir.
 
Kullanım Amacı: Solunuma zararlı gaz ve / veya partiküllerin bulunduğu ortamlarda, 
 
çalışan personel tarafından tam veya yarım yüz maskeler (EN 148-1 vida dişli bağlantılı ) ile birlikte kullanılır.
 
TİP SINIFLARI
 
A2                    Organik buharlar ve Boya filtresi (Kaynama Noktası 65°C’ tan büyük olmayan)
 
B2                    Asit gazları ve Duman filtresi (İnorganik gazlar ve buharlar)
 
E2                    Kükürt dioksit ile diğer asidik gazlar ve buhar filtresi
 
K2                    Amonyak filtresi (amonyak ve organik amonyak türevleri)
 
ABEK2             Yukarıda belirtilen tüm gazlara ve buharlara karşı kullanılır.(A2, B2, E2, K2)
 
ABEK2P3        Yukarıda belirtilen tüm gaz ve buharlara ilave olarak zararlı partiküllere karşı yeniden kullanılabilir özellikli filtre.


TÜPAŞ 2013 TÜM HAKLARI SAKLIDIR
E-BÜLTEN