TR
|
ENG
ANAMENU
Drager X-plore Rd40 Filtre (A2B2E2K2 - ABEK Filtre)

 

Drager RD40 Maske Filtresi

Gaz filtreleri ve kombine filtreler üretim tarihinden itibaren 6 yıllık bir raf ömrüne, parçacık filtreleri ise 12 yıllık bir raf ömrüne sahiptir.

 

Filtreler, kullanılmamış filtrelerin optimum şekilde korunmasını sağlamak için ayrı ayrı paketlenir.

 

Ambalajlar, depolama amacıyla tekrar sızdırmaz hale getirilebilir.

 

Dräger X-plore ® RD 40 Serisi solunum koruma Filtreleri İle konfor ve güvenlik yaşanır.

 

Bu konfor ve kullanım kriterlerini belirler. 

 

Çekici bir tasarım ile birleştiğinde modern malzeme kullanımı, maksimum konfor sağlar.

 

Drager X-Plore RD 40 Filtreler. 6300 Tam Yüz Maskeleri İle Uyumludur.


A2B2E2K2 Filtre Özellikleri

 

A : Organik Buharlar ve Solventler


Aldehitler, Alkoller, Asetaldehit, Asetaon, Asetonitril, Benzen, (Benzol), Benzın, Dioksan, Esterler, Etonolamin, Eterler, Fenil hidrazin, Freon(Frigen), Etilalkol(Etanol), Etilasetat, Etilbenzen Etilen oksit, Fenoller, Furfurilalkol, Hidrokarbonlar, İyodometan İzopropilalkol, Karbontetraklorür, Kerosin, Ketonlar, Kloroform Metilbromür, Organikbuharlar, Pentakloretan, Perkloretilen Pridin,propilalkol, Solventler, TNT, Toluen(Toluol),  vb. A2 :Benzilbromür, Böcek ilaçları (isektisit), DD(Diklorfenil) bileşikleri, Metalik anhidrit,  Poliakrilatlar,vb.

 

B: Asit Gazları Ve Buharları


Asidik gazlar, Arsin, Organik azot bileşikleri, Brom,Diboran Fosgen, Fosfin, Halojenler,Hidrojen sülfür, Karbon disülfür Klordioksan, Merkaptanlar, Sülfürilklorür, Ketenler Asetikasit, Formik asit, Hidroflorikasit, Silan, Fosfortriklorür, vb. B2:Fosfortriklorür, Hidrojenselenür, İyot,İzosiyanat, Klorsülfonikasit,  Kükürtmonoklorür, Hidrojenbromür Amonyumpolisülfit, Kloramin,vb.

 

E : Kükürt Dioksit


Kükürtdioksit, Asetikasit, Formikasit, Hidroflorikasit, vb.

E2: Asitler(sis halinde yoğun), Hidroklorik asit, Kükürt bileşikleri Sülfürik asit, Hidrojenbromür, Hidrojenklorür,vb.

 

K2 : Amonyak / Aminopridin


Amonyak, Fenilhidrazin, Pridin,Hidrazin, Aminopridin, vb

 


Etiket Renk Kodu : Kahverengi – Gri – Sarı – Yeşil

 

Mühürlü bandı ve tapası açıldığında, kullanılmasa bile en fazla 6 ay sonra atılmalıdır.

 

Tüm filtreler EN 14387 ve/veya EN 143:2000'e uygun olarak CE işaretine sahiptir.TÜPAŞ 2013 TÜM HAKLARI SAKLIDIR
E-BÜLTEN